मोबाइल फोन
+८६ ०७५५ २१६३४८६०
इ-मेल
info@zyactech.com

अन्य भिडियो

ZOOY Z-6700/D GSM/4G गार्ड गस्ती प्रणाली चाँडै कसरी सुरु गर्ने

ZOOY V6 0 पेट्रोल सफ्टवेयर-गार्ड टुर सिस्टम/गार्ड टुर सिस्टम सेटअप कसरी स्थापना गर्ने

कसरी ZOOY गार्ड टूर प्रणाली काम गर्दछ

कसरी ZOOY गार्ड टूर प्रणाली काम गर्दछ